default_top_notch
default_news_top
default_news_ad1
default_nd_ad1

문화체육관광부

기사승인 2020.03.24  11:27:27

공유
default_news_ad2

△ 문화체육관광부 인사발령 (2020년 3월 23일자)

    - 실장급 승진 

     ▲ 종무실장 최병구 

    - 국장급 전보 

     ▲ 관광정책국장 최보근 

    - 국장급 승진 

     ▲ 국립중앙도서관 디지털자료운영부장 박종달 

     ▲ 문화재청 문화재정책국장 공형식

    - 과장급 전보 

     ▲ 문화정책과장 신은향 

     ▲ 국어정책과장 김지희 

     ▲ 종무1담당관 강성태 

     ▲ 대중문화산업과장 이준호 

     ▲ 저작권정책과장 최종철 

     ▲ 미디어정책과장 김근호 

     ▲ 관광개발과장 천은선 

     ▲ 국립국악원 국악진흥과장 김경남 

     ▲ 국립중앙극장 교육전시부장 강성구 

박경일 robot@irobotnews.com

<저작권자 © 비즈포아이알 무단전재 및 재배포금지>
default_news_ad5
default_side_ad1
default_nd_ad2

인기기사

default_side_ad2

포토

1 2 3
set_P1
default_side_ad3

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_side_ad4
default_nd_ad6
default_news_bottom
default_nd_ad4
default_bottom
#top
default_bottom_notch