default_top_notch
default_news_top
default_news_ad1
default_nd_ad1

산업통상자원부

기사승인 2020.12.31  16:49:58

공유
default_news_ad2

△ 산업통상자원부 인사발령 (2020년 12월 31일자)

    - 실장급 승진

     ▲ 신통상질서전략실장 김정일

박경일 robot@irobotnews.com

<저작권자 © 비즈포아이알 무단전재 및 재배포금지>
default_news_ad5
default_side_ad1
default_nd_ad2

인기기사

default_side_ad2

포토

1 2 3
set_P1
default_side_ad3

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_side_ad4
default_nd_ad6
default_news_bottom
default_nd_ad4
default_bottom
#top
default_bottom_notch